Երեխայի արժեքը
Երեխայի արժեքը
Ամեն երեխա արժեք է, արժեք ոչ միայն ծնողների, այլև մարդկության համար: