Artվեստ. Վահան Հակոբյան
Artվեստ. Վահան Հակոբյան

 Կոմիքս նկարողները Հայաստանում շատ չեն, սակայն, այնուամենայնիվ, նրանք կան։ Վահանի հետ խոսել ենք, թե ինչ է կոմիքսը, ինչպես է այն ստեղծվում, ինչպես են նրանց սցենարները գրվում: Խոսել ենք նաև ճապոնական մանգաների ու կոմիքսների հիմնական տարբերություններից։