Artվեստ․ Էմիլյա Նազինյան
Artվեստ․ Էմիլյա Նազինյան

Ի՞նչ գիտեք զարդեր ստեղծելու մասին։ Իսկ պլաստիկից ստեղծված զարդերի մասին լսե՞լ եք։ Եթե ոչ, ապա Էմիլյա Նազինյանը եկել է մեզ պատմելու իր զարդերի ստեղծումից։