Սուրբ Հոգու պարգևները և մեր ընտանիքը
Սուրբ Հոգու պարգևները և մեր ընտանիքը
Եթե ցանկանում ենք խաղաղության մեջ ապրել, պետք է ունենանք Սուրբ Հոգու պարգևները՝  քաղցրություն, բարություն, ժուժկալություն, սեր, խնդություն, համբերություն, խաղաղություն, հավատարմություն, հեզություն: 
Շատ կարևոր է, որ ծնողներն իրենց հարաբերություններում այս բոլոր պարգևներն ունենան. օգտագործեն միայն բարի խոսքեր, ցուցաբերեն սեր և ներողամտություն: Երեխայի համար սա լավագույն օրինակն է: