Լինել ողորմած
Լինել ողորմած

Ներելը շատ կարևոր  գործիք է սրտի խախաղություն գտնելու համար: Մենք չենք կարող ուրախ ապրել, եթե չենք ազատվել զայրույթից, բռնությունից ու վրեժից: Ինչպե՞ս ազատվել, ինչպե՞ս ներել: