Տեսնել մեր սխալները և բուժել դրանք
Տեսնել մեր սխալները և բուժել դրանք

Շատ հաճախ մենք տեսնում ենք մեր սխալները, բայց չենք կարողանում բուժել, որովհետև չգիտենք պատճառները: Իսկ պատճառները թաղաված են մեր անցյալում: Դրանք գտնելու, ճանաչելու համար մեզ պետք է Հիսուսի օգնությունը: Ամեն օր արթնանանք և մեր օրվա ուրախությունները, հոգսերն ու վշտերը նվիրենք Ատծուն՝ խնդրելով նրա օգնությունը: Ի՞նչ ենք ուզում, որ նա անի մեզ համար հենց այսօր: