Հաշմանդամություն ունենալը չպետք է արգելք հանդիսանա կրթությանը
Հաշմանդամություն ունենալը չպետք է արգելք հանդիսանա կրթությանը

 «Հայկական Կարիտասի» «Նպաստել Հայաստանում բոլորի համար ներառական և համապատասխան որակյալ կրթության կայացմանը» ծրագիրը: Որքանո՞վ էր մեծ ծրագրի անհրաժեշտությունը: Ի՞նչ կետերից է կազմված այն: Ո՞ւմ հետ են աշխատանքներ տարվում և արդյո՞ք կա շարունակականության կարիք: Հասարակության վերաբերմունքը հատուկ կարիքով մարդկանց նկատմամբ:
 Զրույց ծրագրի ղեկավար Սիրանուշ Մինասյանի հետ: