Լեզուն ազգի գոյամիջոց
Լեզուն ազգի գոյամիջոց

Ինչպե՞ս կարող է լեզուն լինել զենք՝ թշնամու դեմ: Բառը և նրա արմատը՝ հայերենում, և նրա դրսևորումները այլ լեզուներում: Անհրաժե՞շտ է արդյոք նոր բառարանների կազմումն ու հրատարակումը:
 Զրույց գերմանաբնակ բառարմատագետ Ասքանազ Կարախանյանի հետ: