Երաժշտությունը գեղեցիկ հնչյունների մեջ մարմնավորված միտքն է: —  Տուրգենև
Երաժշտությունը գեղեցիկ հնչյունների մեջ մարմնավորված միտքն է: — Տուրգենև

Արվեստանոցում այս անգամ խոսել ենք, թե ինչպես է ծնունդ առել երաժշտությունը, ներկայացրել այն որպես արվեստի և մշակութային գործունեության ձև, բացահայտել երաժշտության դերը կենցաղում, կրոնական ծեսերում և ոչ միայն․․․ Իսկ երկրորդ հատվածում խոսել ենք երաժշտության հեղափոխականներից մեկի՝ Ռիխարդ Վագների երաժշտական գրչի մասին․․․