Արտաշես Բ-ի դավադրաբար սպանությունը և դրա հետևանքները
Արտաշես Բ-ի դավադրաբար սպանությունը և դրա հետևանքները

Արտաշես Բ-ն՝ որպես իր պապի՝ Տիգրան Բ Մեծի արժանավոր տիրակալ: Նրա գործողությունները՝ ուղղված Հայքի ազատագրմանը հռոմեացիներից և երկրի հզորացմանը: Օրըստօրե հզորացող և իր դիրքերն ամրապնդող Հայքը՝ վտանգ Հռոմի համար: Վերջինիս միջամտությունը՝ հայ ազդեցիկ իշխանների շարքերում քաղաքական տարաձայնություններ և երկպառակություն սերմանելու միջոցով, որը հանգեցրեց հայերի ձեռքով Արտաշես Բ-ի սպանությանը: Ինչպիսի՞ վիճակում հայտնվեցին Հայքը, հայ ժողովուրդը և հռոմեասեր իշխանները հզոր արքայի՝ ասպարեզից հեռացվելուց հետո:
 Զրույց պատմաբան Արտակ Հովհաննիսյանի հետ: