Ընտանեկան առաքինություններ
Ընտանեկան առաքինություններ

Միջավայրը միշտ մեծ ազդեցություն ունի ընտանիքի վրա: Բայց ամեն ընտանիք, եթե ունի իր մշակույթը, իր առաքինությունները, պետք է հակառակ գնա այն հոսանքին, որն այսօր հրամցվում է, որպես ընտանեկան արժեք կամ առաքինություն: