Աստծո ընտանիքը
Աստծո ընտանիքը

Աստծո ընտանիքը կատարյալ  է, որին նմանվել պետք է ձգտի ամեն ընտանիք: Բայց ի՞նչ պետք է փոխել մեր ընտանիքներում՝ Աստծո ընտանիքի մշակույթն ու արժեքները ձեռք բերելու համար: Ի՞նչ է պետք դրա համար: Առաջին հերթին՝ Սեր: