Տեառնընդառաջ
Տեառնընդառաջ
Տոնի հոգևոր խորհրդին և ազգային ավանդույթներին է անդրադառնում Հայր Ներսես Սակայանը։