Որակյալ կրթությունը բոլորի համար է
Որակյալ կրթությունը բոլորի համար է

 Ներառական կրթության ինչպիսի՞ ծրագիր էր իրականացվել նախորդ տարիներում և ո՞ր կրթօջախներում․ նախանշված նպատակներ և ձեռքբերումներ։ Ո՞ւմ հետ են անցկացվել աշխատանքները։ Ներառական կյանքը՝ որպես ներառական հասարակական կյանքի հիմք։
 Այս և այլ հարցերի շուրջ զրուցում ենք Հայկական Կարիտասի «Նպաստել Հայաստանում բոլորի համար ներառական և համապատասխան որակյալ կրթության կայացմանը» ծրագրի ղեկավար Սիրանույշ Մինասյանի հետ։