Որոշում կյանքի համար
Որոշում կյանքի համար
Կյանքում ամենակարևոր որոշումը ամուսնության որոշումն է: Ընտրել այն անձին, ում հետ պետք է ամուսնանաս, անցնես կյանքի ճանապարհը: Սակայն այսօր մենք ճիշտ ընտրություն չենք անում: Ինչու՞: