Սաղմոս խաղաղության համար
Սաղմոս խաղաղության համար

Լսի՛ր հեծեծանքս, ո՛վ Աստված, ականջ դիր աղոթքիս: 

Իմ տնից հեռու և հուսահատ՝ քո օգնությանն եմ դիմում:

Դու կարող ես ինձ դեպի փրկության ժառն առաջնորդել,

Որին հասնելն իմ ուժերից վեր է:

Արդարև, իմ ապավենն ես դու,

Թշնամու դեմ՝ իմ հզոր աշտարակը: 

Կուզենայի հավիտենապես քո հարկի տակ բնակվել, 

Եվ թևերիդ հովանուն ապավինել:

Դու լսեցիր իմ աղոթքը, ո՛վ Աստված, 

Եվ ինձ տվեցիր այն ժառանգությունը, 

Որ վերապահում ես քեզանից ակնածողներին: 

Երկար կյանք տուր թագավորին, 

Երկար տարինե սերնդից սերունդ:

Թո՛ղ ահեվտ գահակալի Քո՝ Ասծուդ ներկայությամբ,

Քո սերն ու հավատարմությունը միշտ պահապան լինեն նրան: 

Ես նվագով անդադար Քեզ եմ ներբողելու, 

Եվ օր օրի կատարելու եմ իմ ուխտերը: